kezdolapikon

Tudományos publikációk

ÜGYVÉD

VOLT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

ATTORNEY-AT-LAW

FORMER MEMBER OF THE HUNGARIAN PARLIAMENT

 Az adott publikációra kattintva PDF formátumban megtekintheti azt!
Könyv, monográfia:
2018
2020
2015
Thoughts on the Division of Power and the Rule of Law in Hungary from 2010 to 2014, a Sidenote to the Events.
(Anals of the West University of Timisoara (Romania) – Law Series 2014/?.) MEGJELENÉS ALATT
2015
2013
2013
Зміна становища визначених Основним Законом незалежних державних органів здійснюючих нагляд за використанням суспільних коштів в державній системі стримувань та противаг в Угорщині (2010-2013)Україно-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правовідослідження» 1-2. 2013.
(Magyar nyelven: Az Alaptörvény által nevesített, közpénzeket felügyelő független állami szervek helyzetének megváltozása a kormányzati fékek és ellensúlyok rendszerében Magyarországon – 2010-2013. Összehasonlító Jogtudomány, 2013 1-2. szám Kijev, Ukrajna)
2012
2012
2010
2009
2007
2006
Idegen nyelvű tudományos előadások
2017
2015
2014

 

Tézisek
2014

Habilitációs tézisek. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar.

2009

A közösségek emberi méltóságának büntetőjogi védelme Magyarországon. A PhD értekezés tézisei. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék.

2009

Penal Law Protection of the Communities’ Human Dignity in Hungary. Theses of PhD dissertation. University of Pécs, Faculty of Law, Criminal Law Department.

 

Egyéb publikációk (tanulmányok, könyvrészletek)

2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2016
2015
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2007
2005
2005
2002
2002

2020Pritvor kao nedozvoljen.