kezdolapikon

Önéletrajz

ÜGYVÉD

VOLT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

ATTORNEY-AT-LAW

FORMER MEMBER OF THE HUNGARIAN PARLIAMENT

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettségek; tudományos fokozatok:
2015
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
habilitáció
A habilitált doktori (dr. habil.) cím odaítélésének időpontja: 2015. január 19.
2008 – 2009
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
PhD hallgató – egyéni tanrenddel
doktori szigorlat 2009. május 26. (summa cum laude - 100 %), nyilvános vita 2009. november 25. (summa cum laude – 100 %)
A PhD fokozat odaítélésének időpontja: 2009. december 8.
2003
Jogi Szakvizsga („jeles" minősítéssel)
2000 – 2001
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszék
PhD hallgató
1995 – 2000
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
(Diploma: 2000. Cum laude, 4,38)
 
  

 

Ügyvédi gyakorlat:
2018 – jelenleg
Bárándy és Szabó M. Ügyvédi Iroda
        ügyvéd 
2003 – 2018
Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda
ügyvéd
(az ügyvédi tevékenység szünetel 2013 január elsejétől)
2000 – 2003
Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda:
ügyvédjelölt
  
Közfunkciók:
2008. július – jelenleg:
Jogi Szakvizsga Bizottság
tag
2006. április 23. – 2018. május 8.:
Magyar Országgyűlés
országgyűlési képviselő
(megválasztva a 2006-ban a Budapest fővárosi területi listán, és 2010-ben, valamint 2014-ben országos listán)
Országgyűlési tisztségek és tagságok:
2014. november 28. – 2018. május 8.: Az Interparlamentáris Unió Magyar Szekciója magyar-német és magyar-osztrák tagozatának alelnöke, valamint a magyar-olasz és magyar-görög tagozatának tagja
2014. november 12. – 2018. május 8.: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Ellenőrző albizottságának elnöke
(az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 21.§ (2) bekezdése értelmében e kötelezően megalakítandó albizottság teljes megnevezése: Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság)
2014. szeptember 15. – 2018. május 8.: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának tagja
2014. május 6. – 2018. május 8.: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának alelnöke
2006. május – 2018. május 8.: A Magyar Szocialista Párt Frakciójának tagja
Frakciótisztségek:
• 2013. március 4. – 2014. május 6.: a Frakció Közjogi Kabinetjének vezetője (2014-ben ez a tisztség megszűnt a frakcióban)
• 2014. szeptember 5. – 2018. május 8.: a Frakció Elnökségének a jogi és igazságügyi területért felelős tagja (Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága alelnöki tisztségének viselője, a Frakció Szervezeti és Működési Szabályzata 10. § (2) bekezdése alapján hivatalból tagja a frakcióvezetésnek)
2006. június – 2014. május 6.: Az Interparlamentáris Unió Magyar Szekciója magyar-ukrán, magyar-olasz és magyar-kínai tagozatának tagja
2010. május 18. – 2014. május 6.: Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága Ellenőrző albizottságának elnöke
(a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya 29.§ (3) bekezdése értelmében e kötelezően megalakítandó albizottság teljes megnevezése: Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság)
2006. május 30. – 2014. május 6.: Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának tagja
(az Országgyűlés e tisztségre 2010. május 14-én újraválasztotta)
2010. július 19. – 2011. március 07.: Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának alelnöke
(az eseti bizottság 2011. március 7-én befejezte működését és megszűnt)
2010. szeptember 7. – október 20.: az eseti bizottság Igazságszolgáltatás, Alkotmány- és jogvédelem munkacsoportjának munkacsoport-felelőse (vezetője) – (a munkacsoport ebben a periódusban, a jelentése leadásáig működött)
2010. július 7. – 2010. július 19.: Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának tagja
2006. július – 2008. szeptember: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium büntető kodifikációs munkacsoportjának tagja (2006 júliusától informális munkabizottság, 2007. szeptember 3-tól formálisan is)
2007. november 5. – 2008. február 3.: Az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány" működésének nemzetbiztonsági kockázatát vizsgáló bizottság tagja
2006. október 17 – 2010 május 14:
Országos Igazságszolgáltatási Tanács
tag
(2009. október 26-án az OIT mandátumának lejárta miatt az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság újra delegálja)

 

Oktatási gyakorlat
2015 – jelenleg:
Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék
óraadó
2009 – 2014
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
megbízott oktató
2006– 2009
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar
Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
egyetemi adjunktus
(a diplomabíráló bizottság elnöke: 2008. március 26. – április 4.)
2001 – 2006
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszék:
egyetemi tanársegéd
2000 – 2001
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszék
gyakornok
1998 – 2000
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Büntetőjogi Tanszék:
demonstrátor
1997 – 2000
Felvételi előkészítő tanfolyam szervezése és tartása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karára
 
 

Párttisztségek
2012. március 31 – 2018. január 26.:
Magyar Szocialista Párt Országos Etikai és Egyeztető Bizottsága
elnök
(ebben a minőségben a Magyar Szocialista Párt Országos Elnökségének tanácskozási jogú tagja)
(megválasztották az MSZP 2012. március 31-én megtartott tisztújító kongresszusán; újra választották a 2014. július 19-én megtartott rendkívüli tisztújító kongresszusán, valamint a 2016. június 25-én megtartott tisztújító kongresszusán)
2011. április 2. – 2018. május 25.:
Magyar Szocialista Párt Társulás a Szociáldemokrata Értékekért Platform és Műhely
ügyvivő
(Megválasztották: 2011. április 2-án, 2012. február 11-én, 2014. június 28-án és 2016. május 7-én. A platform országos vezetősége: elnök és 13 ügyvivő)
2009. március 21. – 2012. március 31.
Magyar Szocialista Párt Országos Elnöksége
elnökségi tag
(megválasztották az MSZP 2009. március 21-én megtartott tisztújító Kongresszusán; újra választották a 2010. július 10-én megtartott rendkívüli tisztújító kongresszusán)
(Az első ciklusban (2009. március 21. – 2010 július 10 között) az MSZP Országos Elnöksége Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Elnökség tagjaként:
• „felel az MSZP igazságügyi politikájáért
• figyelemmel kíséri az emberi és állampolgári jogok érvényesülését, képviseli az MSZP e témákban kialakított álláspontját
• közreműködik az MSZP közrend-közbiztonsági politikájának alakításában"
A második ciklusban (2010 július 10. – 2012. március 31.) az Szervezeti és Működési Szabályzat nem konkretizál feladatköröket az elnökségi tagok számára)
2004 – 2009. április 17.
Magyar Szocialista Párt Országos Etikai és Egyeztető Bizottsága
tag – a főváros delegáltja
(ebben a minőségben a Magyar Szocialista Párt Budapesti Tanácsának és Budapesti Elnökségének tanácskozási jogú tagja)
A Bizottság Etikai Albizottságának tagja
(a tisztségekre 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban választották meg, lemondott 2009. április 17–én, az Országos Elnökség tagjává történt megválasztása következtében felmerült összeférhetetlenség miatt)
2004 – 2008
Magyar Szocialista Párt
Országos Jogi és Közigazgatási Tagozata
elnök
2005 – 2007
Magyar Szocialista Párt
Országos Oktatási és Képzési Kabinet
tag
2005 – 2007
Magyar Szocialista Párt Országos Választmánya
Ifjúságpolitikai Kabinet
tag
2005 – 2006
MSZP választási előkészületeit segítő Közjogi Munkacsoport
tag
2000 – 2002
Országgyűlés emberi jogi, vallásügyi és kisebbségügyi bizottsága:
a bizottság elnökének büntetőjogi szakértője
Tudományos társadalmi szervezetben, tudományos folyóirat szerkesztőbizottságában és egyetemi szervezeti egységben viselt tisztség, tagság
2017 június 1. – jelenleg:
Büntetőjogi Szemle (Kiadó: HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.)
a szerkesztőbizottság tagja
2016 - jelenleg:
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézet Szakmai Kollégiuma
tag
2014. május 1. – jelenleg:
The Institute of Law of SASS – Research Center for European Criminal Law
tag
2013. november 20. – jelenleg:
Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány
a kuratórium tagja
2001 – jelenleg:
Magyar Kriminológiai Társaság
2004 – 2010 október 15.
Magyar Kriminológiai Társaság
az Igazgató Tanács tagja
2001 – 2004
Magyar Kriminológiai Társaság:
titkár
 

        
Nyelvismeret, szakképesítés:
2013
Szakács (OKJ – szakképesítés)
2000
Angol, ICC középfokú nyelvvizsga
1994
Német, állami középfokú, valamint felsőfokú szóbeli nyelvvizsga